Laboratorium

Zapraszamy do rejestracji na zajęcia laboratoryjne w czasie, których każdy uczestnik wykona eksperymenty oraz będzie rozwiązywał problemy wynikające wprost z podstawy programowej przedmiotu chemia, a więc takie z którym każdy z Was może spotkać się w czasie swojego egzaminu maturalnego.

Program zajęć:

Dzień I:

 • metale, ich właściwości oraz reaktywność,
 • roztwory wodne – reakcje w roztworach wodnych, reakcje charakterystyczne, strącanie osadów,
 • wskaźniki pH – odczyn wodnych roztworów kwasów, zasad i soli – hydroliza.

Dzień II:

 • właściwości związków manganu, chromu, glinu i cynku,
 • właściwości pierwiastków grupy 17 układu okresowego (fluorowców),
 • reguła przekory.

Dzień III:

 • reakcje charakterystyczne w chemii organicznej (odróżnianie związków nasyconych i nienasyconych, odróżnianie aldehydów i ketonów oraz cukrów, reakcje charakterystyczne białek, odróżnianie alkoholi mono- i polihydroksylowych),
 • rozdział mieszanin (m. in. destylacja oraz sublimacja).

 

Zajęcia odbędą się w dniach 12, 13 i 14 lutego 2018 roku w dwóch grupach:

 • grupa poranna codziennie w godzinach 9.00 – 12.00
 • grupa popołudniowa codziennie w godzinach 13.00 – 16.00

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 400 zł.

W czasie zajęć każdy uczestnik pracuje samodzielnie, w oparciu o otrzymaną kartę pracy, pod opieką prowadzących. Zajęcia odbędą się w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii UJ. Każdy z uczestników otrzyma fartuch i okulary na czas zajęć (istnieje możliwość wykorzystania swojego fartucha i okularów).

W celu rejestracji na zajęcia należy:

 1. Dokonać wpłaty na konto Koszt Fundacji Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 400 zł.

Nr konta: 55 1680 1062 0000 3000 2346 0638
Fundacja PRO CHEMIA
Wydział Chemii UJ,
30-387 Kraków
Gronostajowa 2
Koniecznie z dopiskiem (lub tytułem wpłaty): „Laboratorium dla maturzystów”

 1. Wysłać potwierdzenia wpłaty (pdf ze strony internetowej banku lub zdjęcie potwierdzenia przelewu) na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl, wpisując w treści maila:
 • dane osób, za które dokonano wpłaty (wraz z adresami e-mail do każdego uczestnika),
 • preferowaną grupę – poranną lub popołudniową.
Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. O możliwości zapisu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie niewypełnienia limitu grupy popołudniowej (13.00 – 16.00) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeniesienia osób zapisany na grupę popołudniową do grupy porannej (9.00 – 12.00).