Laboratorium

Zapraszamy do rejestracji na dwudniowe zajęcia laboratoryjne w czasie, których każdy uczestnik wykona eksperymenty oraz będzie rozwiązywał problemy wynikające wprost z podstawy programowej przedmiotu chemia, a więc takie z którym każdy z Was może spotkać się w czasie swojego egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbędą się w dniach 16 (sobota) oraz 17 (niedziela) lutego 2019 roku według następującego planu:

SOBOTA:
10.00 – 13.00   blok zajęciowy I
13.00 – 14.00   przerwa obiadowa
14.00 – 17.00   blok zajęciowy II

NIEDZIELA:
10.00 – 13.00   blok zajęciowy III
13.00 – 14.00   przerwa obiadowa
14.00 – 17.00   blok zajęciowy IV

Ramowy program zajęć:

Sobota:

 • metale, ich właściwości oraz reaktywność,
 • roztwory wodne – reakcje w roztworach wodnych, reakcje charakterystyczne, strącanie osadów,
 • wskaźniki pH – odczyn wodnych roztworów kwasów, zasad i soli – hydroliza,
 • badanie efektu energetycznego procesów fizycznych,
 • reguła przekory.

Niedziela:

 • właściwości związków manganu, chromu, glinu i cynku,
 • właściwości pierwiastków grupy 17 układu okresowego (fluorowców),
 • reguła przekory.
 • reakcje charakterystyczne w chemii organicznej (odróżnianie związków nasyconych i nienasyconych, odróżnianie aldehydów i ketonów oraz cukrów, reakcje charakterystyczne białek, odróżnianie alkoholi mono- i polihydroksylowych),
 • rozdział mieszanin (m. in. destylacja, rozdział z wykorzystaniem rozdzielacza oraz sublimacja).

 

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 500 zł. Jest to całość kwoty za dwudniowe zajęcia. W kwotę tą wliczona jest cena za obiad sobotni i niedzielny.

W czasie zajęć każdy uczestnik pracuje samodzielnie, w oparciu o otrzymaną kartę pracy, pod opieką prowadzących. Zajęcia odbędą się w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii UJ. Każdy z uczestników otrzyma fartuch i okulary na czas zajęć (istnieje możliwość wykorzystania swojego fartucha i okularów).

W celu rejestracji na zajęcia należy:

 1. Dokonać wpłaty na konto Koszt Fundacji Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 500 zł.

Nr konta: 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001
Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ
30-387 Kraków
Gronostajowa 2
Koniecznie z dopiskiem (lub tytułem wpłaty): „Chemia dla maturzystów”

 1. Wysłać na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl:
  • potwierdzenia wpłaty (potwierdzenie wygenerowane ze strony banku, zdjęcie zrobione telefonem lub skan potwierdzenia),
  • zdjęcie lub skan wypełnionego formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (word) lub w formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf) (RODO).Wyjaśnienie do formularza RODO:
   • zgodę nr 1 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika laboratoriów) wypełnia każdy uczestnik  – jeżeli uczestnik w momencie zapisu na zajęcia nie jest pełnoletni to ta część formularza musi zostać dodatkowo podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego;
   • zgodę nr 2 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, z której konta bankowego dokonano wpłaty za zajęcia) należy wypełnić tylko wtedy, kiedy przelewu dokonuje inna osoba niż uczestnik zajęć; oznacza to, że jeżeli za uczestnika zajęć przelewu dokonuje rodzic, opiekun prawny, kolega/koleżanka lub nauczyciel to w tej części musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowy – jest to konieczne ponieważ wraz z przesłaniem potwierdzenia przelewu otrzymujemy w mailu dane osobowe płatnika

   

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na małą pojemność sal laboratoryjnych. O możliwości zapisu decyduje kolejność zgłoszeń.