Dla maturzystów

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Nowa podstawa programowa przedmiotu Chemia
Materiały dodatkowe dla uczestników warsztatów „Ostatni dzwonek przed maturą” w roku szkolnym 2018/2019:
1. Atom i cząsteczka.
Budowa atomu i cząsteczki – prezentacja
Odpowiedzi zadanie domowe

2. Wstęp do chemii nieorganicznej – systematyka związków nieorganicznych.
Wstęp do chemii nieorganicznej – prezentacja
Odpowiedzi zadanie domowe

3. Właściwości pierwiastków bloków s, p, d. Reakcje redoks.
Przegląd pierwiastków i ich związków
Model odpowiedzi Bloki

4. Powtórka materiału z I klasy LO oraz gimnazjum.
Prezentacja na zajęcia

5. Obliczenia chemiczne.
Prezentacja na zajęcia
Odpowiedzi do zadania domowego

6. Chemia Fizyczna I.
Prezentacja na zajęcia
Odpowiedzi do zadania domowego

7. Chemia Fizyczna II.
Prezentacja na zajęcia

8. Węglowodory – wstęp do chemii organicznej.
Prezentacja na zajęcia
Odpowiedzi do zadania domowego

9. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.
Prezentacja na zajęcia

10. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
Prezentacja na zajęcia