Dla maturzystów

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Nowa podstawa programowa przedmiotu Chemia
Materiały dodatkowe dla uczestników warsztatów „Ostatni dzwonek przed maturą” w roku szkolnym 2018/2019:
1. Atom i cząsteczka.
Budowa atomu i cząsteczki – prezentacja
Odpowiedzi zadanie domowe

2. Wstęp do chemii nieorganicznej – systematyka związków nieorganicznych.
Wstęp do chemii nieorganicznej – prezentacja
Odpowiedzi zadanie domowe

3. Właściwości pierwiastków bloków s, p, d. Reakcje redoks.
Przegląd pierwiastków i ich związków
Model odpowiedzi Bloki

4. Powtórka materiału z I klasy LO oraz gimnazjum.
Prezentacja na zajęcia

5. Obliczenia chemiczne.
Prezentacja na zajęcia
Odpowiedzi do zadania domowego