Warsztaty 27.10.2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowe, które odbędzie 27.10.2018 o godzinie 10.00. Tematem spotkania będzie Wstęp do chemii nieorganicznej – systematyka związków nieorganicznych.

W zakładce:

Materiały dla maturzystów -> Dla maturzystów

Można pobrać odpowiedzi do zadania domowego z atomu i cząsteczki oraz prezentację z ostatnich zajęć z atomu i cząsteczki, a także prezentację na najbliższe zajęcia z chemii nieorganicznej. Zachęcamy każdego uczestnika do wydrukowania prezentacji z chemii nieorganicznej co znacząco ułatwi robienie notatek w czasie wykładu.

Warsztaty dla maturzystów 2018/2019

Drodzy maturzyści,

pierwsze zajęcia warsztatowe odbędą się w sobotę 20.10.2018 o godzinie 10.00 w sali audytoryjnej Wydziału Chemii UJ (ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków). Tematem zajęć będą treści Atomu i cząsteczki. Bardzo prosimy o wstępne powtórzenie materiału.

Każdy uczestnik proszony jest o przynoszenie na zajęcia kalkulatora, długopisu, zeszytu oraz tablic maturalnych.

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach warsztatowych jest dopełnienie wszelkich formalności – tj. przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem formularza RODO. Osoby, które nie dopełnią formalności nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach do momentu uzupełnienia braków.

Zapytania ofertowe w projekcie Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Zapraszamy do składania ofert na transport oraz zapewnienie odczynników chemicznych i spożywczych oraz środków ochrony osobistej dla uczestników projektu Chemia w moim otoczeniu.

Transport Wielmoża                Transport Wielmoża Zał 1
produkty gosp domowego       produkty gosp domowego_zał 1
środki BHP                                  środki BHP_zał 1
produkty spożywcze                 produkty spożywcze_zał 1
odczynniki                                  odczynniki_zał 1