Rejestracja

W celu rejestracji na zajęcia należy:

  1. Dokonać wpłaty na konto Fundacji Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 350 zł.

Nr konta: 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001
Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ
30-387 Kraków
Gronostajowa 2
Koniecznie z dopiskiem (lub tytułem wpłaty): „Chemia dla maturzystów”

  1. Wysłać na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl:

Wyjaśnienie do formularza RODO:

  • zgodę nr 1 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika laboratoriów) wypełnia każdy uczestnik  – jeżeli uczestnik w momencie zapisu na zajęcia nie jest pełnoletni to ta część formularza musi zostać dodatkowo podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego;
  • zgodę nr 2 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, z której konta bankowego dokonano wpłaty za zajęcia) należy wypełnić tylko wtedy, kiedy przelewu dokonuje inna osoba niż uczestnik zajęć; oznacza to, że jeżeli za uczestnika zajęć przelewu dokonuje rodzic, opiekun prawny, kolega/koleżanka lub nauczyciel to w tej części musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowy – jest to konieczne ponieważ wraz z przesłaniem potwierdzenia przelewu otrzymujemy w mailu dane osobowe płatnika

Na zajęcia uczniowie mogą rejestrować się indywidualnie, w grupie lub za pośrednictwem nauczycieli chemii. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, stąd osoby zainteresowane prosimy o jak najwcześniejsze dokonanie rejestracji.